k.ú.: 756083 - Kochánov u Stránecké Zhoře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596817 - Stránecká Zhoř NUTS5 CZ0635596817
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 3044498
zahrada 79 31786
travní p. 133 259568
lesní poz 36 1134798
vodní pl. nádrž umělá 7 16516
vodní pl. rybník 2 74017
vodní pl. tok přirozený 2 1875
vodní pl. tok umělý 2 46
vodní pl. zamokřená pl. 1 202
zast. pl. zbořeniště 2 338
zast. pl. 87 34732
ostat.pl. dálnice 12 119609
ostat.pl. jiná plocha 34 27315
ostat.pl. manipulační pl. 14 5345
ostat.pl. neplodná půda 8 4021
ostat.pl. ostat.komunikace 84 42737
ostat.pl. silnice 4 52140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 423
Celkem KN 995 4849966
Par. KMD 995 4849966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.used 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 82
LV 127
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 14:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.