k.ú.: 756041 - Strakov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578819 - Strakov NUTS5 CZ0533578819
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 2249150
zahrada 165 122820
ovoc. sad 1 17696
travní p. 244 700063
lesní poz 139 5100532
vodní pl. nádrž umělá 4 3803
vodní pl. rybník 1 20639
vodní pl. tok přirozený 29 16038
vodní pl. zamokřená pl. 2 2213
zast. pl. společný dvůr 1 856
zast. pl. zbořeniště 8 1615
zast. pl. 186 44099
ostat.pl. jiná plocha 79 53917
ostat.pl. manipulační pl. 3 1288
ostat.pl. neplodná půda 45 22413
ostat.pl. ostat.komunikace 151 135811
ostat.pl. pohřeb. 1 434
ostat.pl. silnice 17 29945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 271
ostat.pl. zeleň 8 3659
Celkem KN 1296 8527262
Par. DKM 19 253110
Par. KMD 1277 8274152
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 181
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 231
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2016
S-SK GS 1:2880 1839 28.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 02:30

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.