k.ú.: 755907 - Strachujov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596809 - Strachujov NUTS5 CZ0635596809
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 870878
zahrada 60 43124
travní p. 204 877339
lesní poz les s budovou 2 83
lesní poz 157 851727
vodní pl. tok přirozený 4 29484
vodní pl. zamokřená pl. 2 1568
zast. pl. zbořeniště 6 545
zast. pl. 70 18165
ostat.pl. jiná plocha 11 15550
ostat.pl. manipulační pl. 23 10041
ostat.pl. neplodná půda 139 100547
ostat.pl. ostat.komunikace 121 66423
ostat.pl. silnice 2 6850
ostat.pl. zeleň 4 82
Celkem KN 871 2892406
Par. KMD 871 2892406
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 39
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 66
LV 100
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.09.2020 17:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička