k.ú.: 755796 - Stradonice u Zlonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 599441 - Stradonice NUTS5 CZ0203599441
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 2309110
zahrada 46 36200
travní p. 8 9696
lesní poz 13 12147
vodní pl. nádrž umělá 2 12522
vodní pl. tok přirozený 28 29792
vodní pl. tok umělý 7 5304
zast. pl. zbořeniště 2 366
zast. pl. 67 34033
ostat.pl. dráha 2 20346
ostat.pl. jiná plocha 13 2616
ostat.pl. manipulační pl. 8 8431
ostat.pl. neplodná půda 30 12223
ostat.pl. ostat.komunikace 49 50502
ostat.pl. silnice 1 13486
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2213
Celkem KN 500 2558987
Par. KMD 500 2558987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 66
LV 115
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2010
S-SK GS 1:2880 1873 17.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 05.06.2020 01:57

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.