k.ú.: 755478 - Stěžírky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570931 - Stěžery NUTS5 CZ0521570931
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 1522943
zahrada 230 120304
ovoc. sad 45 174649
travní p. 51 63657
lesní poz 33 1114356
vodní pl. nádrž umělá 5 2800
vodní pl. tok umělý 22 4860
zast. pl. společný dvůr 3 643
zast. pl. zbořeniště 1 363
zast. pl. 269 62981
ostat.pl. jiná plocha 68 107574
ostat.pl. manipulační pl. 16 20148
ostat.pl. neplodná půda 15 13978
ostat.pl. ostat.komunikace 104 116233
ostat.pl. silnice 19 22044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 14626
ostat.pl. zeleň 2 1833
Celkem KN 1259 3363992
Par. KMD 1259 3363992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 258
byt.z. byt 6
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 360
spoluvlastník 669

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2009
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 20:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.