k.ú.: 755443 - Stehelčeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532851 - Stehelčeves NUTS5 CZ0203532851
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 3475783
zahrada 286 107523
ovoc. sad 13 73919
travní p. 34 31046
lesní poz 21 81224
vodní pl. nádrž umělá 1 3255
vodní pl. rybník 2 26679
vodní pl. tok přirozený 19 17455
vodní pl. tok umělý 1 334
zast. pl. společný dvůr 18 1805
zast. pl. zbořeniště 4 413
zast. pl. 468 122451
ostat.pl. dráha 2 34256
ostat.pl. jiná plocha 73 368718
ostat.pl. manipulační pl. 16 19615
ostat.pl. neplodná půda 120 161907
ostat.pl. ostat.komunikace 148 129034
ostat.pl. silnice 22 198498
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 17056
ostat.pl. zeleň 17 110949
Celkem KN 1658 4981920
Par. DKM 1658 4981920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 378
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 461
byt.z. byt 4
obč.z. byt 12
Celkem JED 16
LV 548
spoluvlastník 754

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.04.2016
DKM 1:1000 30.09.2003
ZMVM 1:1000 01.05.1987 30.09.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.05.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 30.09.2020 05:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička