k.ú.: 755401 - Podlešín u Stebna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 546925 - Stebno NUTS5 CZ0427546925
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 388952
zahrada 51 17320
travní p. 139 1527229
lesní poz 42 453409
vodní pl. nádrž přírodní 1 24
vodní pl. tok přirozený 43 9055
zast. pl. zbořeniště 16 3177
zast. pl. 41 17447
ostat.pl. jiná plocha 10 8048
ostat.pl. manipulační pl. 9 19191
ostat.pl. neplodná půda 219 277618
ostat.pl. ostat.komunikace 50 38804
ostat.pl. silnice 3 15768
Celkem KN 658 2776042
Par. KMD 658 2776042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 39
LV 53
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 28.11.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.08.2019 04:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.