k.ú.: 755117 - Nový Petřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594806 - Starý Petřín NUTS5 CZ0647594806
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 2732283
zahrada 45 44467
travní p. 114 182478
lesní poz ostat.komunikace 1 706
lesní poz 30 136333
vodní pl. tok přirozený 59 13226
zast. pl. zbořeniště 2 1666
zast. pl. 42 31127
ostat.pl. jiná plocha 40 16883
ostat.pl. manipulační pl. 11 16407
ostat.pl. neplodná půda 3 1893
ostat.pl. ostat.komunikace 46 73886
ostat.pl. silnice 18 35264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3791
Celkem KN 610 3290410
Par. DKM 515 3206445
Par. KMD 95 83965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.e. jiná st. 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 40
LV 75
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2013 intravilán přepracováním
DKM-KPÚ 27.10.2010 1:1000 18.11.2010 *) část k.ú. na podkladě JPÚ-upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1824 23.07.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 02:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička