k.ú.: 754978 - Starý Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 559799
zahrada 85 42532
travní p. 111 151754
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 24 201867
vodní pl. nádrž umělá 1 237
vodní pl. rybník 3 97756
vodní pl. tok přirozený 2 4657
vodní pl. tok umělý 1 1154
zast. pl. společný dvůr 3 320
zast. pl. zbořeniště 2 459
zast. pl. 145 33320
ostat.pl. jiná plocha 60 21820
ostat.pl. manipulační pl. 20 16560
ostat.pl. neplodná půda 20 7226
ostat.pl. ostat.komunikace 36 16315
ostat.pl. silnice 17 30817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 4059
Celkem KN 697 1190693
Par. KMD 697 1190693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 30
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 138
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 160
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 00:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.