k.ú.: 754951 - Podhradí v Železných horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 853475
zahrada 88 43474
travní p. 178 292241
lesní poz les s budovou 3 62
lesní poz 27 1023324
vodní pl. nádrž přírodní 2 825
vodní pl. tok přirozený 3 5850
vodní pl. tok umělý 19 2392
vodní pl. zamokřená pl. 2 159
zast. pl. společný dvůr 1 520
zast. pl. zbořeniště 1 4999
zast. pl. 133 24960
ostat.pl. jiná plocha 14 11444
ostat.pl. manipulační pl. 4 2081
ostat.pl. neplodná půda 42 24374
ostat.pl. ostat.komunikace 58 24696
ostat.pl. silnice 3 42256
Celkem KN 845 2357132
Par. KMD 845 2357132
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 127
LV 181
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 11.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 04:05

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.