k.ú.: 754757 - Staré Sedlo u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561193 - Staré Sedlo NUTS5 CZ0327561193
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 555
orná půda 136 2699751
zahrada mez, stráň 1 58
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 88 42250
travní p. 195 1078859
lesní poz 104 2801950
vodní pl. nádrž umělá 4 5910
vodní pl. rybník 1 4598
vodní pl. tok přirozený 4 7503
vodní pl. tok umělý 38 28396
zast. pl. 93 36008
ostat.pl. jiná plocha 74 42046
ostat.pl. manipulační pl. 3 18396
ostat.pl. mez, stráň 3 1195
ostat.pl. neplodná půda 11 8119
ostat.pl. ostat.komunikace 92 81120
ostat.pl. pohřeb. 2 4052
ostat.pl. silnice 5 42815
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12254
ostat.pl. zeleň 4 1723
Celkem KN 862 6917583
Par. KMD 862 6917583
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 34
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 6
Celkem BUD 89
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 90
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 12.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 30.09.2020 04:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička