k.ú.: 754722 - Staré Sedlo u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560642 - Staré Sedlo NUTS5 CZ0413560642
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41074 - Loket

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1620492
zahrada 385 176714
ovoc. sad 9 4237
travní p. 225 1666053
lesní poz les(ne hospodář) 17 114056
lesní poz 111 1413812
vodní pl. nádrž umělá 15 27269
vodní pl. tok přirozený 50 95229
vodní pl. zamokřená pl. 19 19288
zast. pl. zbořeniště 1 266
zast. pl. 471 108440
ostat.pl. jiná plocha 174 537623
ostat.pl. manipulační pl. 82 153975
ostat.pl. neplodná půda 153 258012
ostat.pl. ostat.komunikace 261 166350
ostat.pl. pohřeb. 5 7175
ostat.pl. silnice 25 97077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 25776
ostat.pl. zeleň 3 3588
Celkem KN 2155 6495432
Par. DKM 2155 6495432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 272
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 461
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 1
Celkem JED 22
LV 461
spoluvlastník 591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2010
THM-V 1:2000 01.01.1973 12.11.2010
FÚO 1:2000 01.01.1973 12.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 25.05.2019 21:34

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.