k.ú.: 754625 - Staré Oldřůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506460 - Budišov nad Budišovkou NUTS5 CZ0805506460
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 3122360
zahrada 100 82638
ovoc. sad 1 1608
travní p. 178 3326218
lesní poz ostat.komunikace 4 6060
lesní poz 61 2192571
vodní pl. nádrž umělá 5 11788
vodní pl. tok přirozený 11 11504
vodní pl. tok umělý 9 11193
vodní pl. zamokřená pl. 4 12973
zast. pl. zbořeniště 12 3794
zast. pl. 118 55025
ostat.pl. jiná plocha 127 171663
ostat.pl. mez, stráň 1 172
ostat.pl. neplodná půda 45 153954
ostat.pl. ostat.komunikace 84 124661
ostat.pl. pohřeb. 1 1304
ostat.pl. silnice 6 44340
ostat.pl. zeleň 23 110305
Celkem KN 823 9444131
Par. DKM 823 9444131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 117
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 119
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.03.2019 Obnova KO novým mapováním (mimo DKM-KPÚ).
DKM-KPÚ 27.11.2015 1:1000 30.11.2015 *)
KMD 1:1000 10.12.2012 20.03.2019 na části k.ú. mimo KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.11.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 01.10.2020 06:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička