k.ú.: 754480 - Staré Město u Moravské Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578789 - Staré Město NUTS5 CZ0533578789
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 692 11142853
zahrada 474 295390
ovoc. sad 30 155612
travní p. 350 1225038
lesní poz 142 3097527
vodní pl. nádrž umělá 1 9988
vodní pl. tok přirozený 85 53516
vodní pl. tok umělý 25 13353
zast. pl. společný dvůr 2 381
zast. pl. zbořeniště 6 4189
zast. pl. 396 149778
ostat.pl. dráha 1 11174
ostat.pl. jiná plocha 232 251286
ostat.pl. manipulační pl. 59 50868
ostat.pl. neplodná půda 16 10750
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 32778
ostat.pl. ostat.komunikace 267 211280
ostat.pl. pohřeb. 2 11650
ostat.pl. silnice 35 144717
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 22333
ostat.pl. zeleň 7 1597
Celkem KN 2846 16896058
Par. DKM 1413 13171098
Par. KMD 1433 3724960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 147
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 394
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 465
spoluvlastník 676

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2015
DKM-KPÚ 24.12.2012 1:1000 04.01.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.05.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 23.09.2020 14:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička