k.ú.: 754463 - Petrušov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578789 - Staré Město NUTS5 CZ0533578789
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 111425
zahrada 83 101230
ovoc. sad 7 14527
travní p. mez, stráň 46 74927
travní p. 269 849910
lesní poz 133 3140878
vodní pl. nádrž umělá 3 8932
vodní pl. tok umělý 26 14237
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 5 1287
zast. pl. 101 21599
ostat.pl. jiná plocha 45 14204
ostat.pl. manipulační pl. 3 17392
ostat.pl. neplodná půda 10 11098
ostat.pl. ostat.komunikace 51 59655
ostat.pl. silnice 3 29099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 691
Celkem KN 807 4471110
Par. DKM 339 1156699
Par. KMD 468 3314411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 99
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 143
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 02:46

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.