k.ú.: 754439 - Staré Křečany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562823 - Staré Křečany NUTS5 CZ0421562823
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 2551592
zahrada 473 363395
travní p. 1727 7945050
lesní poz les(ne hospodář) 26 291558
lesní poz 141 6657617
vodní pl. nádrž umělá 15 12029
vodní pl. rybník 5 35143
vodní pl. tok přirozený 31 19992
vodní pl. tok umělý 70 26501
vodní pl. zamokřená pl. 2 1354
zast. pl. společný dvůr 9 2993
zast. pl. zbořeniště 183 37428
zast. pl. 618 165612
ostat.pl. dobývací prost. 5 14189
ostat.pl. dráha 26 141426
ostat.pl. jiná plocha 46 52316
ostat.pl. manipulační pl. 35 78948
ostat.pl. neplodná půda 176 237503
ostat.pl. ostat.komunikace 444 328533
ostat.pl. pohřeb. 2 11850
ostat.pl. silnice 21 92469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 31704
ostat.pl. zeleň 3 4986
Celkem KN 4270 19104188
Par. KMD 4270 19104188
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 390
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.e. garáž 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 82
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 607
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 694
spoluvlastník 857

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2010
S-SK GS 1:2880 1843 06.11.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 19.06.2019 08:01

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.