k.ú.: 754099 - Skalice u Lovosic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565776 - Třebívlice NUTS5 CZ0423565776
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 163136
zahrada 34 11771
ovoc. sad 1 3708
travní p. 165 390832
lesní poz 38 80137
vodní pl. nádrž přírodní 1 137
zast. pl. společný dvůr 3 220
zast. pl. zbořeniště 7 1475
zast. pl. 58 18428
ostat.pl. jiná plocha 85 75704
ostat.pl. neplodná půda 19 16335
ostat.pl. ostat.komunikace 26 18170
ostat.pl. silnice 2 13713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5406
Celkem KN 512 799172
Par. KMD 512 799172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 54
LV 85
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1:2880 1824 03.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 29.09.2020 17:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička