k.ú.: 754021 - Jedlová u Staré Vody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539112 - Stará Voda NUTS5 CZ0411539112
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 17400
zahrada 7 11045
travní p. 44 501105
lesní poz 18 2009224
vodní pl. tok umělý 7 7331
zast. pl. společný dvůr 1 359
zast. pl. 36 4200
ostat.pl. jiná plocha 46 30312
ostat.pl. manipulační pl. 1 176
ostat.pl. neplodná půda 4 14058
ostat.pl. ostat.komunikace 22 32268
Celkem KN 188 2627478
Par. KMD 188 2627478
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 15
č.e. ubyt.zař 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 32
LV 35
spoluvlastník 47

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2010
S-SK GS 1:2880 1824 07.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 26.09.2020 02:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička