k.ú.: 753939 - Stará Ves u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517887 - Stará Ves NUTS5 CZ0714517887
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 495 6463172
zahrada 260 208128
ovoc. sad 13 118127
travní p. 95 355365
lesní poz školka 3 8387
lesní poz 335 1131598
vodní pl. tok přirozený 3 11420
vodní pl. tok umělý 11 17121
zast. pl. zbořeniště 3 479
zast. pl. 337 112249
ostat.pl. dálnice 4 91503
ostat.pl. jiná plocha 120 76167
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 881
ostat.pl. manipulační pl. 8 16350
ostat.pl. neplodná půda 1 1685
ostat.pl. ostat.komunikace 119 273974
ostat.pl. pohřeb. 1 3773
ostat.pl. silnice 12 49386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6020
ostat.pl. zeleň 97 370218
Celkem KN 1919 9316003
Par. DKM 1919 9316003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 228
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 332
byt.z. byt 19
Celkem JED 19
LV 562
spoluvlastník 795

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.04.2015
DKM 1:1000 03.02.2004 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.11.1989 03.02.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.08.2019 14:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.