k.ú.: 753831 - Počerny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1442689
zahrada 100 83393
travní p. 156 1060834
lesní poz les(ne hospodář) 74 420987
vodní pl. nádrž umělá 11 18781
vodní pl. tok přirozený 2 19046
vodní pl. tok umělý 1 2451
vodní pl. zamokřená pl. 4 9427
zast. pl. zbořeniště 1 480
zast. pl. 169 44383
ostat.pl. jiná plocha 70 69046
ostat.pl. manipulační pl. 27 84827
ostat.pl. neplodná půda 18 40735
ostat.pl. ostat.komunikace 103 68802
ostat.pl. pohřeb. 1 1541
ostat.pl. silnice 34 105931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12835
ostat.pl. zeleň 9 33886
Celkem KN 886 3520074
Par. DKM 886 3520074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 45
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 159
byt.z. byt 11
obč.z. byt 5
Celkem JED 16
LV 206
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2016 extravilán
THM-G 1:2000 21.12.2005 31.03.2016 extravilán
DKM 1:1000 21.12.2005 intravilán - nové mapování
THM-G 1:2000 01.10.1979 20.12.2005
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 15.07.2020 04:59

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.