k.ú.: 753831 - Počerny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 1442689
zahrada 99 83209
travní p. 155 1061281
lesní poz les(ne hospodář) 74 420987
vodní pl. nádrž umělá 11 18781
vodní pl. tok přirozený 2 19046
vodní pl. tok umělý 1 2451
vodní pl. zamokřená pl. 4 9427
zast. pl. zbořeniště 1 480
zast. pl. 170 44798
ostat.pl. jiná plocha 68 68699
ostat.pl. manipulační pl. 23 84768
ostat.pl. neplodná půda 18 40735
ostat.pl. ostat.komunikace 103 68530
ostat.pl. pohřeb. 1 1541
ostat.pl. silnice 34 105931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12835
ostat.pl. zeleň 9 33886
Celkem KN 878 3520074
Par. DKM 878 3520074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 43
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 160
byt.z. byt 11
obč.z. byt 5
Celkem JED 16
LV 200
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2016 extravilán
THM-G 1:2000 21.12.2005 31.03.2016 extravilán
DKM 1:1000 21.12.2005 intravilán - nové mapování
THM-G 1:2000 01.10.1979 20.12.2005
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.10.2019 10:39

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.