k.ú.: 753564 - Ohučov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554294 - Staňkov NUTS5 CZ0321554294
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 1698337
zahrada 57 30913
ovoc. sad 1 15048
travní p. 60 343928
lesní poz 42 333485
vodní pl. rybník 2 1003
vodní pl. tok přirozený 3 52106
vodní pl. tok umělý 10 4694
zast. pl. společný dvůr 3 508
zast. pl. zbořeniště 3 346
zast. pl. 72 46234
ostat.pl. dráha 1 29052
ostat.pl. jiná plocha 27 22220
ostat.pl. manipulační pl. 3 16902
ostat.pl. neplodná půda 31 88719
ostat.pl. ostat.komunikace 41 73134
ostat.pl. silnice 10 39890
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 858
ostat.pl. zeleň 12 28239
Celkem KN 510 2825616
Par. DKM 510 2825616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 67
LV 110
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.06.2016 1:1000 22.06.2016 *)
DKM 1:1000 29.04.2016
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.06.2016 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.09.2020 17:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička