k.ú.: 753483 - Skoky u Staměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513199 - Dolní Újezd NUTS5 CZ0714513199
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 461077
zahrada 208 128442
ovoc. sad 14 23526
travní p. 279 968295
lesní poz 16 67033
vodní pl. tok přirozený 1 316
vodní pl. tok umělý 2 2363
vodní pl. zamokřená pl. 1 571
zast. pl. zbořeniště 4 1033
zast. pl. 174 39181
ostat.pl. dálnice 12 58415
ostat.pl. jiná plocha 47 29270
ostat.pl. manipulační pl. 2 2228
ostat.pl. neplodná půda 5 8077
ostat.pl. ostat.komunikace 49 87926
ostat.pl. silnice 7 3868
Celkem KN 1007 1881621
Par. KMD 1007 1881621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 115
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 173
LV 264
spoluvlastník 753

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
KM-D 1:2000 01.12.2000 30.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.08.2019 20:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.