k.ú.: 753246 - Stachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599352 - Fulnek NUTS5 CZ0804599352
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81162 - Fulnek

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 3846572
zahrada 279 260273
travní p. 156 1133792
lesní poz 149 344026
vodní pl. nádrž umělá 2 6613
vodní pl. rybník 1 137
vodní pl. tok přirozený 12 64671
vodní pl. tok umělý 13 3087
vodní pl. zamokřená pl. 1 1625
zast. pl. společný dvůr 4 2381
zast. pl. zbořeniště 8 2550
zast. pl. 220 95682
ostat.pl. dráha 1 32515
ostat.pl. jiná plocha 285 349241
ostat.pl. manipulační pl. 14 8427
ostat.pl. neplodná půda 12 6794
ostat.pl. ostat.komunikace 159 284059
ostat.pl. silnice 15 100295
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11619
ostat.pl. zeleň 26 132497
Celkem KN 1573 6686856
Par. DKM 1573 6686856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 212
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 307
spoluvlastník 515

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.05.2015
DKM 1:1000 01.11.1995 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.11.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:31

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.