k.ú.: 752703 - Spálené Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558362 - Spálené Poříčí NUTS5 CZ0324558362
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 13186
orná půda 440 5479050
zahrada 627 437364
ovoc. sad 17 296728
travní p. mez, stráň 19 15016
travní p. 390 2229045
lesní poz 64 2519314
vodní pl. nádrž přírodní 6 5854
vodní pl. nádrž umělá 6 18102
vodní pl. rybník 3 12363
vodní pl. tok přirozený 43 102805
vodní pl. tok umělý 36 42873
vodní pl. zamokřená pl. 9 10162
zast. pl. zbořeniště 2 235
zast. pl. 779 247697
ostat.pl. jiná plocha 207 209530
ostat.pl. manipulační pl. 18 27744
ostat.pl. neplodná půda 91 146619
ostat.pl. ostat.komunikace 296 408474
ostat.pl. pohřeb. 4 12220
ostat.pl. silnice 32 134914
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 19101
ostat.pl. zeleň 133 309262
Celkem KN 3242 12697658
Par. DKM 3242 12697658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 31
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 453
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 125
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 767
byt.z. byt 148
byt.z. garáž 12
Celkem JED 160
LV 988
spoluvlastník 1395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.04.2014
DKM 1:1000 29.06.2009
ZMVM 1:2000 30.12.1988 14.04.2014
S-SK GS 1:2880 1839 30.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 27.09.2020 06:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička