k.ú.: 752398 - Solenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541320 - Solenice NUTS5 CZ020B541320
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 5138
zahrada 146 100198
ovoc. sad 5 18892
travní p. 251 452020
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz 81 352572
vodní pl. tok přirozený 45 411190
zast. pl. společný dvůr 2 1683
zast. pl. 234 43213
ostat.pl. jiná plocha 55 36152
ostat.pl. manipulační pl. 1 218
ostat.pl. neplodná půda 175 272879
ostat.pl. ostat.komunikace 67 31620
ostat.pl. silnice 29 23949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7090
Celkem KN 1103 1756845
Par. KMD 1103 1756845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
vod.dílo odkališ. 3
Celkem BUD 227
byt.z. byt 62
Celkem JED 62
LV 323
spoluvlastník 493

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2009
S-SK GS 1:2880 1900 30.04.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 10:57

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.