k.ú.: 752398 - Solenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541320 - Solenice NUTS5 CZ020B541320
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 5138
zahrada 145 99075
ovoc. sad 5 18892
travní p. 249 453207
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz 81 352572
vodní pl. tok přirozený 45 411190
zast. pl. společný dvůr 2 1683
zast. pl. 233 43149
ostat.pl. jiná plocha 56 36152
ostat.pl. manipulační pl. 1 218
ostat.pl. neplodná půda 173 272879
ostat.pl. ostat.komunikace 67 31620
ostat.pl. silnice 29 23949
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7090
Celkem KN 1098 1756845
Par. KMD 1098 1756845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
vod.dílo odkališ. 3
Celkem BUD 226
byt.z. byt 62
Celkem JED 62
LV 325
spoluvlastník 495

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2009
S-SK GS 1:2880 1900 30.04.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 19:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.