k.ú.: 752312 - Těšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 579360 - Těšovice NUTS5 CZ0413579360
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 231821
zahrada 367 186977
travní p. 108 228269
lesní poz les(ne hospodář) 4 27343
lesní poz 14 185704
vodní pl. nádrž umělá 6 68377
vodní pl. tok přirozený 1 87428
vodní pl. zamokřená pl. 1 236
zast. pl. společný dvůr 2 1099
zast. pl. zbořeniště 1 330
zast. pl. 655 33869
ostat.pl. jiná plocha 49 34645
ostat.pl. manipulační pl. 18 9453
ostat.pl. neplodná půda 51 47140
ostat.pl. ostat.komunikace 66 35969
ostat.pl. silnice 5 8196
ostat.pl. zeleň 1 108
Celkem KN 1407 1186964
Par. DKM 1407 1186964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 85
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 40
bez čp/če garáž 379
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če rod.rekr 96
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 649
LV 721
spoluvlastník 1252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2008
THM-V 1:1000 01.01.1973 27.11.2008
FÚO 1:2000 01.01.1973 27.11.2008
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.07.2019 17:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.