k.ú.: 752126 - Stéblovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573493 - Sobotka NUTS5 CZ0522573493
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 675573
zahrada 51 35202
ovoc. sad 6 19173
travní p. 42 157206
lesní poz 29 184207
vodní pl. nádrž přírodní 2 464
zast. pl. zbořeniště 1 474
zast. pl. 40 24949
ostat.pl. jiná plocha 32 16902
ostat.pl. manipulační pl. 6 2972
ostat.pl. neplodná půda 20 10627
ostat.pl. ostat.komunikace 24 19586
ostat.pl. silnice 1 25086
Celkem KN 338 1172421
Par. KMD 338 1172421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 39
LV 90
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.05.2009
S-SK GS 1:2880 1824 13.05.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.09.2020 17:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička