k.ú.: 752096 - Sobotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573493 - Sobotka NUTS5 CZ0522573493
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 2744281
zahrada 834 440622
ovoc. sad 29 107767
travní p. 106 283599
lesní poz les(ne hospodář) 1 3986
lesní poz 12 59459
vodní pl. nádrž přírodní 2 2255
vodní pl. nádrž umělá 2 69385
vodní pl. tok přirozený 46 21436
vodní pl. tok umělý 2 13012
zast. pl. společný dvůr 2 1218
zast. pl. zbořeniště 7 996
zast. pl. 986 282649
ostat.pl. dráha 5 55606
ostat.pl. jiná plocha 179 93024
ostat.pl. manipulační pl. 43 54052
ostat.pl. neplodná půda 36 11098
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 517
ostat.pl. ostat.komunikace 251 167107
ostat.pl. pohřeb. 1 11100
ostat.pl. silnice 57 152292
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 42449
ostat.pl. zeleň 25 123356
Celkem KN 3027 4741266
Par. DKM 3027 4741266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 30
č.p. rod.dům 661
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. ubyt.zař 10
bez čp/če garáž 100
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 973
byt.z. byt 128
Celkem JED 128
LV 1085
spoluvlastník 1627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
DKM 1:1000 23.02.2004
THM-V 1:1000 01.04.1970 23.02.2004
THM-V 1:2000 01.04.1970 23.02.2004
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 29.09.2020 16:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička