k.ú.: 752088 - Lavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573493 - Sobotka NUTS5 CZ0522573493
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 1591515
zahrada 90 77487
ovoc. sad 6 16769
travní p. 100 218319
lesní poz 99 193496
vodní pl. nádrž přírodní 3 1683
vodní pl. tok přirozený 13 3634
vodní pl. zamokřená pl. 6 2035
zast. pl. společný dvůr 1 296
zast. pl. zbořeniště 1 708
zast. pl. 54 29415
ostat.pl. jiná plocha 49 16813
ostat.pl. manipulační pl. 4 1974
ostat.pl. neplodná půda 24 14334
ostat.pl. ostat.komunikace 59 26357
ostat.pl. silnice 28 83285
ostat.pl. zeleň 4 4490
Celkem KN 773 2282610
Par. KMD 773 2282610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 22
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 52
LV 115
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.09.2020 09:34

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.