k.ú.: 752070 - Čálovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573493 - Sobotka NUTS5 CZ0522573493
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 744857
zahrada 38 39620
ovoc. sad 14 44609
travní p. 60 161968
lesní poz 35 231219
vodní pl. nádrž přírodní 1 249
vodní pl. rybník 1 1860
vodní pl. tok přirozený 34 5748
vodní pl. zamokřená pl. 1 1108
zast. pl. zbořeniště 2 1170
zast. pl. 33 20022
ostat.pl. jiná plocha 18 16364
ostat.pl. manipulační pl. 1 294
ostat.pl. neplodná půda 10 3795
ostat.pl. ostat.komunikace 18 15526
ostat.pl. silnice 1 13073
Celkem KN 371 1301482
Par. DKM 1 8
Par. KMD 370 1301474
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 32
LV 88
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2009
S-SK GS 1:2880 1824 17.03.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.09.2020 17:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička