k.ú.: 752037 - Sobkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 547964 - Sobkovice NUTS5 CZ0534547964
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1123160
zahrada 169 175257
travní p. 333 972465
lesní poz 190 1126449
vodní pl. tok přirozený 43 43685
zast. pl. společný dvůr 1 278
zast. pl. zbořeniště 2 90
zast. pl. 212 41115
ostat.pl. jiná plocha 98 50500
ostat.pl. manipulační pl. 5 13735
ostat.pl. ostat.komunikace 140 68988
ostat.pl. pohřeb. 1 573
ostat.pl. silnice 15 42024
Celkem KN 1383 3658319
Par. DKM 1383 3658319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 201
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 267
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2000
ZMVM 1:1000 31.12.1986 03.04.2000
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.08.2019 14:27

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.