k.ú.: 751901 - Soběšice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557099 - Soběšice NUTS5 CZ0322557099
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 3538268
zahrada 249 200277
ovoc. sad 7 30732
travní p. 478 3374708
lesní poz 385 4458075
vodní pl. nádrž umělá 6 9870
vodní pl. tok přirozený 8 7589
vodní pl. tok umělý 14 16617
zast. pl. společný dvůr 9 1322
zast. pl. zbořeniště 4 823
zast. pl. 241 126332
ostat.pl. jiná plocha 124 186992
ostat.pl. manipulační pl. 11 37093
ostat.pl. neplodná půda 267 198125
ostat.pl. ostat.komunikace 107 170026
ostat.pl. silnice 7 75775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7081
Celkem KN 2040 12439705
EN 1 218
PK 1650 6902758
Celkem ZE 1651 6902976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 164
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 233
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 17
Celkem JED 41
LV 390
spoluvlastník 584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
FÚO 1:2000 01.05.1974 01.01.1971 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1837 01.05.1974


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:32

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.