k.ú.: 751901 - Soběšice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557099 - Soběšice NUTS5 CZ0322557099
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 3538268
zahrada 249 200365
ovoc. sad 7 30732
travní p. 478 3374708
lesní poz 385 4458075
vodní pl. nádrž umělá 6 9870
vodní pl. tok přirozený 8 7589
vodní pl. tok umělý 14 16617
zast. pl. společný dvůr 9 1322
zast. pl. zbořeniště 4 823
zast. pl. 240 126830
ostat.pl. jiná plocha 121 186387
ostat.pl. manipulační pl. 11 37093
ostat.pl. neplodná půda 267 198125
ostat.pl. ostat.komunikace 107 170046
ostat.pl. silnice 7 75775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7081
Celkem KN 2036 12439706
EN 1 218
PK 1650 6902758
Celkem ZE 1651 6902976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 168
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 232
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 17
Celkem JED 41
LV 390
spoluvlastník 584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
FÚO 1:2000 01.05.1974 01.01.1971 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1837 01.05.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2019 03:48

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.