k.ú.: 751871 - Skržice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589004 - Soběsuky NUTS5 CZ0721589004
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 610033
zahrada 45 51482
ovoc. sad 5 16014
travní p. 39 160907
lesní poz les(ne hospodář) 4 20930
vodní pl. rybník 1 29721
vodní pl. tok přirozený 123 33621
vodní pl. tok umělý 3 7072
vodní pl. zamokřená pl. 1 2194
zast. pl. 49 23549
ostat.pl. dráha 1 14011
ostat.pl. jiná plocha 31 12458
ostat.pl. manipulační pl. 11 6614
ostat.pl. mez, stráň 1 619
ostat.pl. ostat.komunikace 31 33652
ostat.pl. silnice 36 27224
ostat.pl. zeleň 14 25041
Celkem KN 511 1075142
Par. DKM 511 1075142
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 31
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 45
LV 123
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2001 intravilán
DKM-KPÚ 29.09.2000 1:1000 29.09.2000 *) KPÚ extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.12.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 01:16

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.