k.ú.: 751448 - Podlesí u Sněžného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 133763
zahrada 11 3318
travní p. 291 685038
lesní poz 56 360760
vodní pl. nádrž umělá 1 386
vodní pl. tok umělý 1 3759
zast. pl. zbořeniště 2 179
zast. pl. 121 16992
ostat.pl. jiná plocha 31 20541
ostat.pl. manipulační pl. 7 5518
ostat.pl. neplodná půda 85 93990
ostat.pl. ostat.komunikace 51 26233
ostat.pl. silnice 1 9497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2731
Celkem KN 714 1362705
Par. KMD 714 1362705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 11
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 118
LV 125
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 18.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 02.06.2020 20:40

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.