k.ú.: 751413 - Sněžné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576794 - Sněžné NUTS5 CZ0524576794
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 147692
zahrada 126 166183
travní p. 350 3599461
lesní poz ostat.komunikace 1 989
lesní poz 165 1788656
vodní pl. nádrž umělá 4 2016
vodní pl. rybník 1 356
vodní pl. tok přirozený 15 13057
vodní pl. tok umělý 2 934
zast. pl. zbořeniště 3 358
zast. pl. 198 49007
ostat.pl. jiná plocha 103 52321
ostat.pl. manipulační pl. 19 10835
ostat.pl. neplodná půda 27 42499
ostat.pl. ostat.komunikace 103 174966
ostat.pl. silnice 14 59944
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8596
Celkem KN 1137 6117870
Par. DKM 830 5947601
Par. KMD 307 170269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 30
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 188
LV 218
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.12.2017 1:1000 15.12.2017 *)
KMD 1:1000 29.04.2016
DKM-KPÚ 10.04.2012 1:1000 10.04.2012 *) část při KPÚ Polom v Orlických horách
S-SK GS 1:2880 1840 15.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 20.09.2020 22:19

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.