k.ú.: 751413 - Sněžné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576794 - Sněžné NUTS5 CZ0524576794
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 147692
zahrada 130 166375
travní p. 350 3599440
lesní poz ostat.komunikace 1 989
lesní poz 166 1790454
vodní pl. nádrž umělá 4 2016
vodní pl. rybník 1 356
vodní pl. tok přirozený 15 13057
vodní pl. tok umělý 2 934
zast. pl. zbořeniště 3 358
zast. pl. 199 49115
ostat.pl. jiná plocha 104 52257
ostat.pl. manipulační pl. 19 10835
ostat.pl. neplodná půda 26 40701
ostat.pl. ostat.komunikace 104 174751
ostat.pl. silnice 14 59944
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8596
Celkem KN 1144 6117870
Par. DKM 832 5947601
Par. KMD 312 170269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 30
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 190
LV 216
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.12.2017 1:1000 15.12.2017 *)
KMD 1:1000 29.04.2016
DKM-KPÚ 10.04.2012 1:1000 10.04.2012 *) část při KPÚ Polom v Orlických horách
S-SK GS 1:2880 1840 15.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 13.08.2022 01:35

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.