k.ú.: 751383 - Liboc u Kraslic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 93234
zahrada 10 3825
travní p. 147 1919590
lesní poz les(ne hospodář) 18 4013000
lesní poz 20 58138
vodní pl. nádrž umělá 2 11311
vodní pl. tok přirozený 8 11869
vodní pl. zamokřená pl. 4 21380
zast. pl. zbořeniště 2 707
zast. pl. 27 9654
ostat.pl. jiná plocha 27 56085
ostat.pl. manipulační pl. 4 6261
ostat.pl. neplodná půda 87 243190
ostat.pl. ostat.komunikace 61 61966
ostat.pl. pohřeb. 2 3047
ostat.pl. silnice 4 46885
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 575
ostat.pl. zeleň 3 3762
Celkem KN 433 6564479
Par. KMD 433 6564479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
Celkem BUD 27
LV 35
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2015
KM-D 1:2000 28.12.2001 02.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842 28.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.08.2019 23:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.