k.ú.: 751162 - Smolov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553441 - Bělá nad Radbuzou NUTS5 CZ0321553441
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 57117
zahrada 99 78176
ovoc. sad 8 65987
travní p. mez, stráň 16 55238
travní p. 217 2812424
lesní poz 76 11407858
vodní pl. nádrž umělá 9 30028
vodní pl. rybník 3 885
vodní pl. tok přirozený 11 18524
vodní pl. tok umělý 25 48544
vodní pl. zamokřená pl. 1 5213
zast. pl. zbořeniště 2 185
zast. pl. 87 44822
ostat.pl. jiná plocha 62 75534
ostat.pl. manipulační pl. 8 34534
ostat.pl. neplodná půda 52 74618
ostat.pl. ostat.komunikace 68 115547
ostat.pl. silnice 9 84476
Celkem KN 770 15009710
Par. KMD 770 15009710
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 87
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 115
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 21.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 23.09.2020 15:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička