k.ú.: 751138 - Smolotely - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541311 - Smolotely NUTS5 CZ020B541311
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 542 3528613
zahrada 187 132472
ovoc. sad 3 17144
travní p. 442 1011881
lesní poz 215 5536575
vodní pl. nádrž umělá 10 5777
vodní pl. rybník 2 4526
vodní pl. tok přirozený 48 46795
vodní pl. zamokřená pl. 4 4736
zast. pl. společný dvůr 3 265
zast. pl. zbořeniště 1 154
zast. pl. 200 85900
ostat.pl. dobývací prost. 2 1810
ostat.pl. jiná plocha 46 27163
ostat.pl. manipulační pl. 19 36601
ostat.pl. neplodná půda 351 225296
ostat.pl. ostat.komunikace 236 214532
ostat.pl. pohřeb. 1 1123
ostat.pl. silnice 5 38671
ostat.pl. zeleň 1 14068
Celkem KN 2318 10934102
Par. KMD 2318 10934102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 193
LV 286
spoluvlastník 460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.09.2009
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 26.08.2019 07:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.