k.ú.: 751103 - Smolina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 485 1054741
zahrada 102 45589
travní p. 567 1120080
lesní poz 155 1449869
vodní pl. tok přirozený 14 25291
vodní pl. zamokřená pl. 2 2282
zast. pl. společný dvůr 6 1609
zast. pl. zbořeniště 8 1416
zast. pl. 172 49452
ostat.pl. jiná plocha 53 18832
ostat.pl. manipulační pl. 26 18935
ostat.pl. neplodná půda 83 74989
ostat.pl. ostat.komunikace 98 51258
ostat.pl. silnice 35 23423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6260
ostat.pl. zeleň 13 2740
Celkem KN 1820 3946766
Par. KMD 1820 3946766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 169
LV 229
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 09.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:13

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.