k.ú.: 751081 - Smiřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570877 - Smiřice NUTS5 CZ0521570877
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 2705429
zahrada 607 257308
ovoc. sad 7 81588
travní p. 179 1122833
lesní poz les(ne hospodář) 18 17420
vodní pl. nádrž umělá 1 58231
vodní pl. rybník 2 50052
vodní pl. tok přirozený 61 283017
vodní pl. tok umělý 8 10238
zast. pl. společný dvůr 19 3831
zast. pl. zbořeniště 17 4354
zast. pl. 958 298802
ostat.pl. dráha 17 108378
ostat.pl. jiná plocha 393 387326
ostat.pl. manipulační pl. 70 198489
ostat.pl. neplodná půda 43 116332
ostat.pl. ostat.komunikace 213 169483
ostat.pl. pohřeb. 10 5836
ostat.pl. silnice 97 151540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 48843
ostat.pl. zeleň 49 110044
Celkem KN 3077 6189374
Par. DKM 3077 6189374
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 401
č.p. byt.dům 41
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 87
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 155
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 921
byt.z. byt 487
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 18
Celkem JED 526
LV 1376
spoluvlastník 2539

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.2009
DKM 1:1000 10.11.2009
DKM 1:1000 10.11.2009
FÚO 1:2000 01.01.1971 10.11.2009
S-SK GD 1:1250 1931 10.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 03:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.