k.ú.: 751049 - Smilovice u Třince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552658 - Smilovice NUTS5 CZ0802552658
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1362255
zahrada 259 334882
ovoc. sad 11 70085
travní p. 259 2258094
lesní poz ostat.komunikace 6 30838
lesní poz 108 1248716
vodní pl. nádrž přírodní 1 209
vodní pl. nádrž umělá 1 1690
vodní pl. tok přirozený 29 83006
vodní pl. tok umělý 7 24543
vodní pl. zamokřená pl. 2 1556
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. zbořeniště 1 215
zast. pl. 335 85969
ostat.pl. jiná plocha 43 38116
ostat.pl. manipulační pl. 4 5580
ostat.pl. neplodná půda 45 75703
ostat.pl. ostat.komunikace 103 134558
ostat.pl. pohřeb. 1 2239
ostat.pl. silnice 4 34875
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 30681
ostat.pl. zeleň 18 34233
Celkem KN 1418 5858060
Par. DKM 1418 5858060
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 206
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če zem.stav 63
rozestav. 1
Celkem BUD 332
LV 411
spoluvlastník 638

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.12.2015 1:1000 28.12.2015 *)
DKM 1:1000 02.05.2012 novým mapováním na části k.ú. (mimo KPÚ)
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 24.08.2019 17:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.