k.ú.: 750794 - Slušovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585777 - Slušovice NUTS5 CZ0724585777
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 39 21714
orná půda 939 2520369
zahrada 771 407920
ovoc. sad 42 94662
travní p. 586 1230078
lesní poz 214 1417437
vodní pl. rybník 9 13244
vodní pl. tok přirozený 267 179942
zast. pl. společný dvůr 24 5436
zast. pl. zbořeniště 7 2439
zast. pl. 1057 293028
ostat.pl. jiná plocha 562 283223
ostat.pl. manipulační pl. 159 122989
ostat.pl. neplodná půda 103 65542
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 10243
ostat.pl. ostat.komunikace 489 285735
ostat.pl. pohřeb. 4 8870
ostat.pl. silnice 90 58405
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 35444
ostat.pl. zeleň 42 24450
Celkem KN 5450 7081170
Par. DKM 5450 7081170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 34
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 544
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 77
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 1
Celkem BUD 960
byt.z. byt 455
byt.z. dílna 3
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 1
Celkem JED 468
LV 1607
spoluvlastník 2598

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.06.2009
ZMVM 1:2000 02.05.1985 08.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1829 02.05.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:49

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.