k.ú.: 750611 - Slopné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585769 - Slopné NUTS5 CZ0724585769
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 637 1820525
zahrada 216 135242
ovoc. sad 28 53157
travní p. 488 1515795
lesní poz 459 5399422
vodní pl. nádrž umělá 9 16256
vodní pl. tok přirozený 58 85604
zast. pl. společný dvůr 16 7902
zast. pl. zbořeniště 4 1133
zast. pl. 335 110348
ostat.pl. jiná plocha 91 36808
ostat.pl. manipulační pl. 72 37556
ostat.pl. neplodná půda 90 50810
ostat.pl. ostat.komunikace 260 268233
ostat.pl. silnice 89 18926
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8951
ostat.pl. zeleň 88 71862
Celkem KN 2941 9638530
PK 152 153757
Celkem ZE 152 153757
Par. DKM 1201 3182002
Par. KMD 516 5770477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 131
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 60
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 319
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 3
Celkem JED 7
LV 437
spoluvlastník 844

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2017
DKM-KPÚ 1:1000 21.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 19.05.2019 14:49

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.