k.ú.: 750611 - Slopné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585769 - Slopné NUTS5 CZ0724585769
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 579 1710849
zahrada 239 204680
ovoc. sad 26 52616
travní p. 530 1566869
lesní poz 464 5421346
vodní pl. nádrž umělá 9 16256
vodní pl. tok přirozený 63 84124
zast. pl. 305 123393
ostat.pl. jiná plocha 93 21289
ostat.pl. manipulační pl. 40 32012
ostat.pl. mez, stráň 1 236
ostat.pl. neplodná půda 68 40684
ostat.pl. ostat.komunikace 198 261065
ostat.pl. silnice 82 18950
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10238
ostat.pl. zeleň 83 71523
Celkem KN 2781 9636130
Par. DKM 2263 3863462
Par. KMD 517 5770477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 189
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 43
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 293
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 3
Celkem JED 7
LV 441
spoluvlastník 856

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2019
KMD 1:1000 28.03.2017
DKM-KPÚ 1:1000 21.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 28.11.2019 28.02.18241:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:29

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.