k.ú.: 750492 - Slepotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575658 - Slepotice NUTS5 CZ0532575658
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 3507440
zahrada 150 87126
ovoc. sad 1 6313
travní p. 63 48986
lesní poz 9 20936
vodní pl. nádrž umělá 2 3392
vodní pl. rybník 3 48040
vodní pl. tok přirozený 15 44661
vodní pl. tok umělý 23 3363
vodní pl. zamokřená pl. 1 1836
zast. pl. 193 104426
ostat.pl. dráha 2 31998
ostat.pl. jiná plocha 33 32521
ostat.pl. manipulační pl. 36 89519
ostat.pl. neplodná půda 16 11728
ostat.pl. ostat.komunikace 75 74601
ostat.pl. pohřeb. 2 936
ostat.pl. silnice 17 45525
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6278
ostat.pl. zeleň 28 64695
Celkem KN 1069 4234320
Par. DKM 371 3456068
Par. KMD 698 778252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 13
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 178
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 21
LV 241
spoluvlastník 379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.07.2020 1:1000 31.07.2020 *) výměna vl. práv - KoPÚ Slepotice, Bělešovice, Lipec u Slepotic
KMD 1:1000 26.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 26.06.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.09.2020 15:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička