k.ú.: 750450 - Slemeno v Podkrkonoší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579157 - Dolní Kalná NUTS5 CZ0525579157
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 1256790
zahrada 44 39722
ovoc. sad 2 6085
travní p. 224 830909
lesní poz 47 266761
vodní pl. nádrž umělá 9 8853
vodní pl. tok přirozený 6 9193
vodní pl. zamokřená pl. 5 2858
zast. pl. společný dvůr 1 496
zast. pl. 89 47297
ostat.pl. jiná plocha 14 4935
ostat.pl. manipulační pl. 30 41781
ostat.pl. neplodná půda 52 31039
ostat.pl. ostat.komunikace 59 44469
ostat.pl. silnice 4 31729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2113
Celkem KN 710 2625030
Par. KMD 710 2625030
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 77
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 113
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2012
KM-D 1:2000 28.08.2000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 28.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 01:24

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.