k.ú.: 750344 - Maříž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547166 - Slavonice NUTS5 CZ0313547166
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 1938800
zahrada 80 29890
travní p. 81 565598
lesní poz 206 1425979
vodní pl. rybník 20 138154
vodní pl. tok přirozený 1 260
vodní pl. tok umělý 21 10363
vodní pl. zamokřená pl. 2 1155
zast. pl. společný dvůr 3 358
zast. pl. zbořeniště 17 5377
zast. pl. 54 24785
ostat.pl. jiná plocha 60 151181
ostat.pl. manipulační pl. 18 12343
ostat.pl. neplodná půda 54 103633
ostat.pl. ostat.komunikace 46 79617
ostat.pl. silnice 4 21011
ostat.pl. zeleň 3 27274
Celkem KN 797 4535778
Par. DKM 357 2955243
Par. KMD 440 1580535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 45
LV 75
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2014
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 23.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.09.2020 23:30

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.