k.ú.: 750336 - Kadolec u Slavonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547166 - Slavonice NUTS5 CZ0313547166
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 506718
zahrada 24 12933
ovoc. sad 2 18285
travní p. 33 519330
lesní poz 122 1152240
vodní pl. rybník 1 446
vodní pl. zamokřená pl. 2 327
zast. pl. zbořeniště 3 1692
zast. pl. 16 8566
ostat.pl. jiná plocha 2 12162
ostat.pl. manipulační pl. 5 4635
ostat.pl. neplodná půda 34 31647
ostat.pl. ostat.komunikace 24 28481
ostat.pl. silnice 3 23857
Celkem KN 301 2321319
PK 5 9648
GP 232 829057
Celkem ZE 237 838705
Par. KMD 171 1155167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 13
LV 27
spoluvlastník 34

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 29.09.2020 16:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička