k.ú.: 750298 - Slavkov pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588997 - Slavkov pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588997
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 11 5355
orná půda 607 1702780
zahrada školka 1 1113
zahrada 318 195708
ovoc. sad 12 26685
travní p. 415 640673
lesní poz 188 2220168
vodní pl. nádrž umělá 2 698
vodní pl. tok přirozený 9 16764
vodní pl. zamokřená pl. 3 674
zast. pl. zbořeniště 5 1191
zast. pl. 333 76254
ostat.pl. jiná plocha 62 79370
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 1037
ostat.pl. manipulační pl. 57 13197
ostat.pl. neplodná půda 69 43200
ostat.pl. ostat.komunikace 227 118710
ostat.pl. silnice 57 39593
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 20192
ostat.pl. zeleň 9 726
Celkem KN 2405 5204088
Par. KMD 2405 5204088
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 147
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 325
LV 487
spoluvlastník 653

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2017
KM-D 1:2000 13.11.2000 28.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 06.12.2019 09:36

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.