k.ú.: 750077 - Hrádek na Vlárské dráze - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585751 - Slavičín NUTS5 CZ0724585751
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 630 2064128
zahrada 233 134375
ovoc. sad 21 58502
travní p. 652 1936156
lesní poz 481 1691783
vodní pl. tok přirozený 133 48385
zast. pl. společný dvůr 15 1755
zast. pl. zbořeniště 6 897
zast. pl. 460 172697
ostat.pl. dráha 15 169110
ostat.pl. jiná plocha 80 54458
ostat.pl. manipulační pl. 162 145574
ostat.pl. neplodná půda 78 39675
ostat.pl. ostat.komunikace 347 169239
ostat.pl. silnice 62 97466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9546
ostat.pl. zeleň 53 11558
Celkem KN 3430 6805304
Par. DKM 1771 1350887
Par. KMD 1659 5454417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 72
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 435
byt.z. byt 80
byt.z. garáž 112
Celkem JED 192
LV 649
spoluvlastník 1202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2008
DKM 1:1000 01.01.2006
THM-V 1:1000 01.03.1981 31.12.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 17:19

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.