k.ú.: 750069 - Divnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585751 - Slavičín NUTS5 CZ0724585751
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 381045
zahrada 137 73118
ovoc. sad 9 27862
travní p. 593 2293953
lesní poz 358 3108126
vodní pl. nádrž umělá 1 1756
vodní pl. tok přirozený 22 59271
vodní pl. zamokřená pl. 1 1148
zast. pl. společný dvůr 6 680
zast. pl. zbořeniště 3 1063
zast. pl. 346 153075
ostat.pl. dráha 8 70099
ostat.pl. jiná plocha 65 185681
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 145
ostat.pl. manipulační pl. 208 348610
ostat.pl. neplodná půda 40 46824
ostat.pl. ostat.komunikace 193 246579
ostat.pl. pohřeb. 1 207
ostat.pl. silnice 44 69193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 149461
ostat.pl. zeleň 14 17360
Celkem KN 2240 7235256
Par. DKM 890 3010302
Par. KMD 1350 4224954
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 59
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 17
č.e. jiná st. 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 79
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 334
LV 321
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.04.2017
KMD 1:1000 12.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1827 12.01.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:24

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.