k.ú.: 750069 - Divnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585751 - Slavičín NUTS5 CZ0724585751
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 381121
zahrada 136 73118
ovoc. sad 9 27862
travní p. 593 2294077
lesní poz 357 3108001
vodní pl. nádrž umělá 1 1756
vodní pl. tok přirozený 22 59271
vodní pl. zamokřená pl. 1 1148
zast. pl. společný dvůr 6 680
zast. pl. zbořeniště 3 1063
zast. pl. 345 152769
ostat.pl. dráha 8 70099
ostat.pl. jiná plocha 64 185586
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 145
ostat.pl. manipulační pl. 211 349160
ostat.pl. neplodná půda 40 46824
ostat.pl. ostat.komunikace 193 246674
ostat.pl. pohřeb. 1 207
ostat.pl. silnice 38 68398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 150034
ostat.pl. zeleň 14 17360
Celkem KN 2236 7235353
Par. DKM 890 3010301
Par. KMD 1346 4225052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 56
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 17
č.e. jiná st. 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 79
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 334
LV 318
spoluvlastník 515

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.04.2017
KMD 1:1000 12.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1827 12.01.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:43

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.